Serveis que oferim

Serveis que oferim

Despatx duaner: En cas d'importacions de tercers països ens ocupem de tots els tràmits duaners i pagament d'impostos i aranzels en cas que existissin.

Enviament i transport:  Ens ocupem de l'transport de el vehicle, ja sigui amb assegurança i conductor com amb transport sobre camió, marítim o combinat.

Tramitació de tots els documents: Realitzem tots els tràmits de documentació necessaris perquè vostè pugui matricular el vehicle a la seva província fàcilment.

Vehicles Homologats: Si és necessària l'homologació de el vehicle disposem d'una xarxa de col·laboradors que ens faciliten els tràmits.